Od jutra lepiej czytam- Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Opublikowano:


Projekt  uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018 Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”.

Wsparcie skierowane jest do dzieci z 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej, które przejawiają trudności w czytaniu i pisaniu.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wczesnej interwencji wspomagania rozwoju dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć wspierających naukę czytania i pisania.

To program, który w przyjazny sposób wspiera dzieci w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom dzieci rozwijają:

  • słownictwo,
  • dobre nawyki wspierające poprawną pisownię i ortografię,
  • oraz inne procesy poznawcze wspierające naukę.

Zajęcia będą prowadzone autorskim, innowacyjnym programem "Od jutra lepiej czytam". Program został przygotowany z wykorzystaniem wiedzy z neurodydaktyki, co czyni go przyjaznym dla procesów uwagi, zapamiętywania i uczenia się. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesów zapamiętywania, jest skuteczniejszy niż tradycyjne metody nauczania. Dzieci będą łatwiej rozpoznawały litery, szybciej łączyły w sylaby, szybciej czytały globalnie.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Kadra prowadząca zajęcia, to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Projekt będzie realizowany od listopada 2018 do marca 2019 roku.

Biuro projektu
ul. Wojska Polskiego 3a/80a
85-171 Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 do 14:00
tel. +48 508 085 323