Nauka czytania bez stresowania od literki do wyrazu

Kurs nauki czytania oraz przygotowania do szkoły 

Czytanie, to kluczowa umiejętność, od sprawności której zależą sukcesy szkolne każdego dziecka. Dzięki tej zdolności, dzieci budują poczucie własnej wartości,  wiarę w swój potencjał i skuteczność. Rozumiejąc tekst, są bardziej samodzielne i chętne do nauki. 

Czytanie otwiera przed dzieckiem, do tej pory niedostępny świat wiedzy, zawarty w książkach.
Zdobywanie tej umiejętności nie jest jednak łatwe. Wiele dzieci ma problemy z rozpoznawaniem liter, składaniem ich w sylaby czy w całe wyrazy.
W jaki sposób nauczyć dziecko czytania?
Co zrobić, aby dzieciom ten proces nie kojarzył się z ciągłym stresem, a rodzicom z godzinami nerwowego czasu nad książką?

Naszą odpowiedzią są zajęcia dla dzieci  "Nauka czytania bez stresowania metodą rodzinną". Czytaj więcej...

 

Tu obejrzysz nasz FILM

Tu przeczytasz OPINIE o nas.

 

Co sprawia, że Metoda rodzinna osiąga tak dobre efekty?

- opracowaliśmy ją na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy z dziećmi

- jest przyjaznym sposobem na wprowadzenie dziecka w świat słowa pisanego

- pozwala dziecku poznawać litery wieloma zmysłami

- wykorzystuje doświadczenie dziecka

- rozwija u niego:

 • koncentrację uwagi
 • pamięć
 • abstrakcyjne myślenie
 • słownictwo
 • pozostałe procesy poznawcze wspierające naukę czytania
 • umiejętność czytania już od pierwszych dwóch poznanych literach
 • świadomość matematyczną
 • orientację przestrzenną.

Sprawność czytania jest jedną z pierwszych umiejętności podlegających szkolnej ocenie. Biegłość w tej dziedzinie, już w pierwszym roku nauki, buduje poczucie wartości. Wczesna umiejętność czytania, to dobry start i szansa na pozostałe sukcesy w szkole.

Jakie są efekty naszych zajęć?

 • dziecko nabywa pewności siebie
 • idzie do szkoły z umiejętnością czytania, dzięki czemu unika zbędnego stresu podczas głośnego czytania w klasie
 • u dzieci z trudnościami poprawia się jakość i sprawność czytania
 • wzrasta motywacja do czytania
 • dziecko szybciej i skuteczniej zapamiętuje
 • ma większą wiedzę ogólną
 • posiada bogatsze słownictwo.

Skąd biorą się u dzieci  problemy z czytaniem? Czytaj więcej...

 

Dzieci z trudnościami w czytaniu zapraszamy na zajęcia "Od jutra lepiej czytam"

Zapraszamy.

 

Ilość godzin kursu ustalana jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Pełen kurs to 110 godzin.

#zajęcia pozaszkolne

#zajęcia pozalekcyjne

Nazwa Ilość godzin Cena za godzinę Cena całego kursu
Zanim pójdę do szkoły 5 -6 lat - zajęcia grupowe (4 do 5 osób) 25 60,00 zł 1 500,00 zł Zapisz się
Jestem pierwszoklasistą 6 -7 lat - zajęcia grupowe (4 do 5 osób) 16 60,00 zł 960,00 zł Zapisz się
Od jutra lepiej czytam 7-9 lat - zajęcia grupowe (4 do 5 osób) 16 60,00 zł 960,00 zł Zapisz się
Zajęcia indywidualne 16 110,00 zł 1 760,00 zł Zapisz się
Konsultacje i terapia zajęciowa dla dzieci z trudnościami w uczeniu się 1 120,00 zł do uzgodnienia Zapisz się
Inrernetowy kurs "Nauka czytania bez stresowania" (on-line) 16 110,00 zł 1 760,00 zł Zapisz się
;